Πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι.

Cookies

Ο ιστότοπος TOYS CENTER χρησιμοποιεί cookies.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου και μέσω της ανάγνωσής τους επιτρέπουν στο TOYS CENTER να παρέχει κάποιες λειτουργίες, όπως την προσθήκη κάποιου προϊόντος στο καλάθι με βάση τις προτιμήσεις σου ή να σε ταυτοποιήσει ως εγγεγραμμένο χρήστη και να σου επιτρέψει να κάνεις χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ TOYS CENTER

Παρακάτω θα βρεις πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τη φύση τους και λειτουργία και τη χρήση που γίνεται από την πλευρά της Prénatal.
Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία άμεσης ταυτοποίησης (πχ Όνομα, Επώνυμο), εκτός αν τα παρέχει ο ίδιος ο χρήστης όταν πραγματοποιεί την εγγραφή. Η Prénatal δεν επιτρέπει σε άλλους ιστότοπους να χρησιμοποιούν cookie που έχει αποθηκευτεί στον δικό της ιστότοπο για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie TOYS CENTER μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον ιστότοπο που το δημιούργησε.
Τα Cookies χωρίζονται σε “τεχνικά” και “ανάλυσης”.

ΤΕΧΝΙΚΑ COOKIES
Ως τεχνικά cookies (για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήση) εννοούμε:
τα cookies που σχετίζονται με άκρως απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία και τη χρήση της υπηρεσίας, τα cookies που σχετίζονται με την αποθήκευση των προτιμήσεών σου και τη βελτιστοποίηση της περιήγησής σου, τα στατιστικά cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σε συγκεντρωτική μορφή.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω τεχνικά cookies, που εγκαθίστανται αυτόματα αμέσως μόλις επισκέπτεσαι τον ιστότοπο, για τους σκοπούς που σχετίζονται με το καθένα από αυτά:
• SHARED_ATTRIBUTE_Country: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη χώρα στην οποία ανήκει ο ιστότοπος TOYS CENTER που επισκέπτεσαι. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• SHARED_ATTRIBUTE_Local: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη γλώσσα του χρήστη. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• SHARED_ATTRIBUTE_split_day, JSESSIONID, sharedsessioncookie και ATG_SESSION_ID: ο σκοπός του είναι η επιτάχυνση της περιήγησης στον ιστότοπο. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• UACLIT_CookiesMsg: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη συγκατάθεση χρήσης των cookies από την πλευρά του TOYS CENTER. Είναι ένα cookie που έχει ετήσια διάρκεια.

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ως cookies ανάλυσης (για τα οποία είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη) εννοούμε:
τα cookies που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την περιήγηση του χρήση στο διαδίκτυο και να αναλύουν τις προτιμήσεις του, τις συνήθειες, τις επιλογές του κλπ. Μέσω αυτών των cookies ενδέχεται να προβληθούν στην οθόνη του χρήστη διαφημιστικά μηνύματα με βάση τις προτιμήσεις που ο ίδιος χρήστης φανέρωσε κατά τη διάρκεια της online περιήγησής του.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
• διαφημιστικά cookies πρώτου ή τρίτου μέρους
• cookies retargeting (επαναστόχευσης)
• cookies κοινωνικών δικτύων
• στατιστικά cookies που ελέγχονται εξολοκλήρου από τρίτα μέρη.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ για τους σκοπούς που σχετίζονται με το καθένα από αυτά.

 • Google Analytics: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών σε συγκεντρωτική μορφή.
  • Criteo: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στο χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα που εξέφρασαν οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο.
  • Adform: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στο χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα που εξέφρασαν οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο και για να διαχειρίζονται τις διαφημιστικές καμπάνιες του TOYS CENTER.
  • Facebook: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (like) που εκφράζουν οι χρήστες του ιστότοπου στο facebook και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες TOYS CENTER.
  • Pinterest: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (pin) που εκφράζουν οι χρήστες του ιστότοπου στο pinterest και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες TOYS CENTER.
  • Google.com: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (+1) που εκφράζουν οι χρήστες των ιστότοπων της google και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες TOYS CENTER.

• Linkwise.se: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στο χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα που εξέφρασαν οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο και για να διαχειρίζονται τις διαφημιστικές καμπάνιες της TOYS CENTER.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Ο χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του στη χρήση των cookies κάνοντας κλικ στο «OK» που υπάρχει πάνω στο banner που εμφανίζεται την πρώτη φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο TOYS CENTER.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Σου υπενθυμίζουμε τέλος ότι σε σχέση με την αναφερόμενη επεξεργασία μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, που προβλέπονται από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: δικαίωμα να λαμβάνει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων και/ή την κοινολόγησή τους, κ.α.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία

γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αντιτεθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται σε αυτήν, αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: να λαμβάνει τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή (www.dpa.gr) εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό ΓΚΠΔ.

Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου γράφοντας στη διεύθυνση e-mail: privacy.gr@prenatal.com με θέμα Privacy ή στη διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 66, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

ΠΩΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ COOKIES
Οι περισσότεροι browsers είναι ρυθμισμένοι έτσι ώστε να δέχονται, να ελέγχουν και να απενεργοποιούν τα cookies μέσω των ρυθμίσεων. Αν το επιθυμείς, μπορείς να αλλάξεις τη ρύθμιση του browser περιορίζοντας ή εμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookies.
Μπορείς να βρεις όλες τις απαραίτητες οδηγίες για ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία σε πολλούς browsers και στους παρακάτω ιστότοπους:
• http://www.youronlinechoices.com/
• http://www.networkadvertising.org/choices/
• http://www.aboutads.info/choices/

Θα βρεις επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψεις τα cookies από τον υπολογιστή σου και άλλες πιο γενικές πληροφορίες πάνω στα cookies στο εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή σου ή στον browser περιήγησής σου.
Για να πραγματοποιήσεις αυτή τη διαδικασία στον browser του κινητού σου τηλεφώνου, μπορείς να συμβουλευτείς τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Επίσης, μπορείς να βρεις πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσεις ξεχωριστά για το καθένα τα cookies αυτών των τρίτων μερών στα παρακάτω link:
• Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
• Google.com: https://www.google.com/settings/ads/plugin
• Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
• Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en/
• Criteo: http://www.criteo.com/privacy/full-privacy-text/
• Linkwise: https://linkwi.se/gr-el/privacy-policy/