Πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι.

Γενικοί όροι συναλλαγών

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών έχουν ως αντικείμενο την ολοκλήρωση μιας σύμβασης αγοράς εξ αποστάσεως μέσω τηλεματικού δικτύου στον ιστότοπο www.toyscenter.gr της εταιρείας ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης ισχύουν από 01.06.2020 και ενδέχεται να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον ιστότοπο www.toyscenter.gr.

Σε κάθε περίπτωση, για τον πελάτη ισχύουν οι όροι που είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο και γίνονται αποδεκτοί την στιγμή που πραγματοποιείται μια online παραγγελία. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά προϊόντος μέσω του ιστότοπού μας, θα πρέπει να είστε ενήλικες.
Οποιαδήποτε επικοινωνία του Πελάτη που συνδέεται με την αγορά προϊόντων –περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε τυχόν παρατήρησης, παραπόνου, αιτήματος σχετικά με την αγορά και την παράδοση των προϊόντων, άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κλπ- θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς μέσω της κατάλληλης φόρμας που υπάρχει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ο ιστότοπος ασχολείται με τη λιανική πώληση προϊόντων, δηλαδή για αποκλειστική χρήση των καταναλωτών. Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του. Παρακαλούμε να μην πραγματοποιούν παραγγελίες όσοι δεν είναι καταναλωτές.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αγορά από κάποιον που δεν χαρακτηρίζεται ως «καταναλωτής» θα ισχύουν οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγής, με εξαίρεση των παρακάτω:
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης
– ο αγοραστής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί της εγγύησης των προϊόντων
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωριστούν άλλες ενδεχόμενες προστασίες προς όφελος του καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο.

2.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1 Οι όροι που αναγράφονται στην εισαγωγή είναι συμπληρωματικό και ουσιώδες τμήμα της παρούσας σύμβασης.

2.2 Πραγματοποιώντας μια παραγγελία ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχεται εξολοκλήρου τους γενικούς όρους συναλλαγών και πληρωμής που περιγράφονται παρακάτω.

2.3 Ο πελάτης, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία της online αγοράς, αποδέχεται τους όρους συναλλαγών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και τη χρέωση του συνολικού αναγραφόμενου ποσού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής και ενδεχόμενης αντικαταβολής.

2.4 Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να διατηρήσει ηλεκτρονικά τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών. Στο e-mail που θα λάβει με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του θα υπάρχει ένα link με τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών.

 

3.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
3.1 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο τα Προϊόντα που διατίθενται online στον ιστόποπο https://toyscenter.gr/ την στιγμή της αποστολής της παραγγελίας, έτσι όπως περιγράφονται στις σχετικές ενημερωτικές καρτέλες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εξυπακούεται ότι η φωτογραφία που συνοδεύει την καρτέλα περιγραφής του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των χαρακτηριστικών του και να διαφέρει στο χρώμα, στη διάσταση και στα αξεσουάρ που απεικονίζονται ή να μην αποτυπώνει ακριβώς την ποιότητά του. Όλες οι βοηθητικές πληροφορίες για την αγορά νοούνται ως απλό ενημερωτικό υλικό γενικής φύσεως, που δεν αναφέρεται απόλυτα στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κάθε μεμονωμένου προϊόντος, τα οποία περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών και στη συσκευασία του. Οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο τέλος. H Toys Center κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 4117520 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδικτυακού τόπου infogr@toyscenter.com.

3.2 Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Toys Center, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση. Το μήνυμα αυτό θα φέρει ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της παραγγελίας και τον αριθμό της, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία με την Toys Center. Ο αριθμός παραγγελίας θα ορίζεται την στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και είναι προοδευτικός και υποχρεωτικά μοναδικός.
Το μήνυμα συνοψίζει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε ο Πελάτης, ο οποίος δεσμεύεται να επαληθεύσει την ορθότητά τους και να ενημερώσει άμεσα την Εξυπηρέτηση Πελατών για ενδεχόμενες τροποποιήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών.

3.3 Η Toys Center δέχεται παραγγελίες για Προϊόντα στα οποία υπάρχει διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό η αποδοχή της πρότασης αγοράς του Πελάτη εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών των Προϊόντων στην αποθήκη μας καθώς και την ορθή, κατά την περιόδο αυτή, τιμή πώλησης. Η Toys Center δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 4 εργάσιμων ημερών τον Πελάτη για ενδεχόμενη απρόβλεπτη έλλειψη στοκ ή λανθασμένη αναγραφόμενη τιμή που οφείλεται σε υπερβολική ζήτηση ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή η Toys Center υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων που τυχόν καταβλήθηκαν για τη μη εκτέλεση της παραγγελίας, ρητά όμως αποκλείεται οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή ευθύνη της Toys Center για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη προκληθεί από την αιτία αυτή.

4.CLICK AND COLLECT

Το Click & Collect είναι η νέα υπηρεσία που σου επιτρέπει να αγοράσεις online και να παραλάβεις τα προϊόντα στο κοντινότερο σε εσένα κατάστημά Toys Center. Μόλις το κατάστημα λάβει την παραγγελία σου σε ενημερώνει και έχεις 10 ημέρες περιθώριο για να παραλάβεις.

 

5. BOX NOW

Οι θυρίδες BOX NOW τοποθετούνται σε κομβικά σημεία κάθε περιοχής, ώστε ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση 24/7, εύκολα και απλά. Ενημερώνεται στο κινητό του άμεσα για την παραλαβή του δέματος, απολαμβάνοντας ασφάλεια, ανεξαρτησία και ελευθερία στη διακίνηση και παράδοση δεμάτων παντού και πάντα, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες! Δες εδώ το δίκτυο της BOX NOW.

Ευελιξία: Ορίζεις εσύ το πρόγραμμα σου! Με τις θυρίδες BOX NOW, μπορείς να παραλάβεις και να παραδώσεις το δέμα σου όποια μέρα & ώρα επιθυμείς, εύκολα και ανεξάρτητα.
Ταχύτητα: Οι αναμονές τελείωσαν. Όλα τα δέματα παραδίδονται μέσα σε 24 ώρες πανελλαδικά και αυθημερόν εντός Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για δέματα διαστάσεων έως Υ: 36εκ, Π: 45εκ, Μ: 60εκ και βάρους 20 κιλά.

Παραλαβή του δέματος από τον αγοραστή απο θυρίδα BOX NOW

Όταν το δέμα είναι διαθέσιμο για παραλαβή από την θυρίδα που επέλεξε ο αγοραστής, ενημερώνεται αυτόματα από την BOX NOW μέσω SMS.

Ο αγοραστής λαμβάνει το PIN και την τοποθεσία της θυρίδας που επέλεξε κατά την πληρωμή, πηγαίνει στην θυρίδα και πληκτρολογεί το PIN. Η πόρτα της θυρίδας θα ανοίξει αυτόματα.

Για να εντοπίσεις το δέμα σου, κάνε κλικ εδώ.

 

 

ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ

1.Περιγραφή και ισχύς της Κάρτας Δώρου
1.1 Η ηλεκτρονική «Κάρτα Δώρου», που διατίθεται online σε προκαθορισμένα ποσά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη ή από τρίτο-αποδέκτη της κάρτας ως δώρο για να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν που υπάρχει στο site και/ή στα καταστήματα Toys Center, με εξαίρεση άλλες Κάρτες Δώρου, μέχρι την εξάντληση της αξίας της και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου ισχύος της. Η Κάρτα Δώρου δεν είναι ονομαστική.
Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μία ή περισσότερες Κάρτες Δώρου για τον ίδιο ή για να την/τις δωρίσει σε τρίτο.
Η Κάρτα Δώρου δεν μπορεί να επαναφορτωθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέχρι να μηδενιστεί η αξία της, αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων –εξαιρείται η αγορά άλλης Κάρτας Δώρου– μέσω του Site και/ή των καταστημάτων Toys Center.

1.2 Η Κάρτα Δώρου, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail, μπορεί να αγοραστεί στο Site μέσω του link. Για τον Πελάτη που είναι εγγεγραμμένος στο site και έχει συνδεθεί με τα στοιχεία του, τα πεδία σχετικά με το όνομα και την διεύθυνση e-mail θα είναι προσυμπληρωμένα με αυτά που δήλωσε την στιγμή της εγγραφής στο site.

1.3 H Κάρτα Δώρου ισχύει για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, ούτε να πιστωθεί σε πιστωτική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό.

1.4 Η αγορά της Κάρτας Δώρου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

1.5 Για την αγορά της Κάρτας Δώρου δεν είναι εφικτή η χρήση τυχόν εκπτωτικού κουπονιού (είτε “welcome” κουπονιού έκπτωσης για την πρώτη εγγραφή στο site, είτε εκπτωτικού κουπονιού προσφοράς).

2.Τρόπος αγοράς της Κάρτας Δώρου

2.1. Όταν η Κάρτα Δώρου προορίζεται για δώρο σε τρίτο και όχι για προσωπική χρήση, μέσω της επιλογής “στείλε σε κάποιον την Gift Card”, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την αποστολή της Κάρτας απευθείας στον αποδέκτη του δώρου.

Ο τρίτος στον οποίο δωρίζεται η Κάρτα Δώρου θα έχει δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει μέχρι να μηδενιστεί η αξία της, και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου ισχύος της, με βάση τους ισχύοντες όρους.
Στη φόρμα σχετικά με την επιλογή αποστολής της Κάρτας Δώρου σε τρίτο θα ζητηθεί στον Πελάτη να συμπληρώσει:
– όνομα του αποστολέα
– e-mail του αποστολέα
– e-mail του παραλήπτη
– επιβεβαίωση του e-mail του παραλήπτη
– συνοδευτικό μήνυμα (προαιρετικά).

Στην περίπτωση που ένας πελάτης θέλει να αγοράσει μια Κάρτα Δώρου για να την κάνει δώρο σε τρίτο, θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη κατά την αγορά. Αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για να επιτρέψουν την αποστολή της Κάρτας Δώρου στον τρίτο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. Γίνεται από κοινού αποδεκτό ότι, αν ο Πελάτης υποδείξει λανθασμένη διεύθυνση e-mail του τρίτου στον οποίο επιθυμεί να στείλει την Κάρτα Δώρου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης της και κατά συνέπεια χρήσης της Κάρτας Δώρου από τον τρίτο, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη η ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

2.2. Πριν την αγορά, ο Πελάτης θα μπορεί να δει μια σύνοψη της παραγγελίας του, στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα περιεχόμενα και θα του ζητηθεί να την επιβεβαιώσει.
Κατόπιν, θα ζητηθεί από τον Πελάτη να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, που μπορεί να είναι με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (η αντικαταβολή δεν διατίθεται ως τρόπος πληρωμής της συγκεκριμένης υπηρεσίας).

2.3. Ο Πελάτης θα λάβει στη συνέχεια ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, που θα περιέχει τον αριθμό παραγγελίας, τη σύνοψη της παραγγελίας και τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε.

2.4. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης:
(i) Ο Πελάτης που έχει αγοράσει Κάρτα Δώρου για τον ίδιο θα λάβει ακόμη ένα e-mail που θα περιλαμβάνει τον αριθμό παραγγελίας, τον κωδικό της Κάρτας Δώρου και την αξία της, την ημερομηνία λήξης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
(ii) Αν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια Κάρτα Δώρου για να την κάνει δώρο σε τρίτο, θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον αριθμό παραγγελίας, τον κωδικό της Κάρτας Δώρου, με μη ορατούς κάποιους χαρακτήρες, και την αξία της.
(iii) Ο παραλήπτης της Κάρτας Δώρου θα λάβει ένα e-mail με το όνομα του Πελάτη που αγόρασε την Κάρτα Δώρου, το συνοδευτικό μήνυμα του Πελάτη, αν υπάρχει, τους όρους χρήσης της Κάρτας Δώρου, καθώς και λεπτομέρειες σε σχέση με την Κάρτα Δώρου (τον κωδικό της, την ημερομηνία λήξης και την αξία της) και μια περίληψη των όρων χρήσης της.

3.Τρόπος χρήσης της Κάρτας Δώρου

3.1. Αμέσως μετά τη λήψη του e-mail που περιέχει τον κωδικό της Κάρτας Δώρου, η Κάρτα Δώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως την ημερομηνία λήξης της για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που υπάρχει στο site και/ή στα καταστήματα Toys Center, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους αποστολής ή κόστους αντικαταβολής. Εξαιρείται η αγορά άλλων Καρτών Δώρου.

3.2. Για την αγορά προϊόντων με Κάρτα Δώρου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο κωδικός της στο κατάλληλο πεδίο που υπάρχει στην σελίδα του καλαθιού. Πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Χρήση Gift Card» αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό της κάρτας δώρου.

3.3. Η Κάρτα Δώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως την ημερομηνία λήξης της για περισσότερες αγορές στο site και/ή στα καταστήματα Toys Center μέχρι να μηδενιστεί η αξία της.

3.4. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της παραγγελίας είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο ποσό της Κάρτας Δώρου, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καταβληθεί από τον Πελάτη ή από τρίτο με έναν από τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στο site, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

3.5. Μετά τη λήξη ισχύος της (1 χρόνος), η Κάρτα Δώρου δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και το υπολειπόμενο ποσό δεν θα μπορεί να εξοφληθεί.

3.6. Στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας από τo Toys Center, το ποσό που αφαιρέθηκε από την Κάρτα Δώρου κατά την πληρωμή θα επιστραφεί εκ νέου στον Πελάτη μέσω e-mail με τη μορφή κωδικού κουπονιού ίσης αξίας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει επόμενες αγορές στο site, ενώ το ενδεχόμενο υπολειπόμενο ποσό που έχει καταβληθεί με άλλο τρόπο πληρωμής θα επιστραφεί στον Πελάτη με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επέλεξε την στιγμή πραγματοποίησης της παραγγελίας.

3.7. Ο Πελάτης ή ο τρίτος που έλαβε σαν δώρο την Κάρτα Δώρου θα μπορεί να δει στο καλάθι του την κατάσταση της Κάρτας, δηλαδή το υπολειπόμενο ποσό και την ημερομηνία λήξης της, εισάγοντας στο κατάλληλο πεδίο τον κωδικό της και κάνοντας στη συνέχεια κλικ στην επιλογή «Ελέγξτε την κατάσταση της Κάρτας».

3.8. Ο Πελάτης προειδοποιείται ρητά και έχει πλήρη επίγνωση ότι ο κωδικός της Κάρτας Δώρου επιτρέπει τη χρήση της από οποιονδήποτε μέσα στο site: επομένως αυτός ο κωδικός θα πρέπει να φυλάσσεται με ιδιαίτερη προσοχή από τον Πελάτη ή από τον τρίτο στον οποίο έχει δοθεί σαν δώρο.

4.Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά μιας Κάρτας Δώρου

4.1. Στον Πελάτη αναγνωρίζεται το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μιας Κάρτας Δώρου, χωρίς καμία επιβάρυνση, μέσα σε 14 μέρες από την αγορά της σχετικής Κάρτας Δώρου, δηλαδή από την ημερομηνία λήψης του e-mail που περιέχει τον κωδικό της Κάρτας Δώρου. Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση που μια κάρτα Δώρου έχει χρησιμοποιηθεί μερικά ή ολικά για την αγορά προϊόντων.

4.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο των 14 ημερών και η Κάρτα Δώρου δεν έχει χρησιμοποιηθεί μερικά ή συνολικά για την αγορά προϊόντων, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει τo Toys Center γραπτώς για την απόφασή του να υπαναχωρήσει μέσω της σελίδας “Επικοινωνία” , αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας της κάρτας του και το e-mail με το οποίο πραγματοποίησε την αγορά.

4.3. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την παράγραφο 4.2, ο Πελάτης θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης της υπαναχώρησης και απενεργοποίησης της Κάρτας Δώρου, που θα περιέχει:
(i) τον αριθμό παραγγελίας από την οποία υπαναχωρεί,
(ii) τον κωδικό της Κάρτας Δώρου για τον οποίο έχει αιτηθεί υπαναχώρηση-απενεργοποίηση – με τα τελευταία ψηφία καλυμμένα σε περίπτωση αγοράς μιας Κάρτας Δώρου για να δοθεί δώρο σε τρίτο
(iii) την ημερομηνία λήξης και την αξία της Κάρτας Δώρου.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης για Κάρτα Δώρου που αγοράστηκε για να δοθεί δώρο σε τρίτο, ο τρίτος θα λάβει ένα e-mail με το οποίο θα ενημερώνεται για την απενεργοποίηση της Κάρτας Δώρου ως συνέπεια της χρήσης του δικαιώματος του Πελάτη να υπαναχωρήσει.

4.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1, θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό για την αγορά της Κάρτας Δώρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερες από 14 μέρες από την ημερομηνία που εξέφρασε την επιθυμία του για υπαναχώρηση. Η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την αγορά της Κάρτας Δώρου, εκτός αν ο ίδιος ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων με άλλο τρόπο πληρωμής: σε αυτή την τελευταία περίπτωση θα επιβαρύνουν τον Πελάτη τυχόν επιπλέον κόστη που θα προκύψουν από τον διαφορετικό τρόπο πληρωμής.

4.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Πελάτης, μόλις ολοκληρώσει την online αγορά, συνιστάται να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών που θα έχει διαβάσει και αποδεχτεί.
Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικας, καθώς και ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ορθά και αληθή. Απαγορεύεται στον πελάτη να εισάγει ψευδή και/ή επινοημένα και/ή φανταστικά στοιχεία κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για τις λοιπές ενημερώσεις.
Απαγορεύεται ρητά η διπλή εγγραφή ή η εισαγωγή στοιχείων τρίτων προσώπων.
Ο Πελάτης απαλλάσσει σε κάθε περίπτωση τo Toys Center από οποιαδήποτε ευθύνη, όφελος ή κόστος άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο ή απορρέον από:
– εισαγωγή μη ορθών στοιχείων ή στοιχείων τρίτων προσώπων
– χρήση του ιστότοπου www.toyscenter.gr
– χρήση των κωδικών πρόσβασης του πελάτη από τρίτους
– παραβίαση των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών.

5.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αγορές που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.toyscenter.gr εξοφλούνται:

  •  μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
  • • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass by Alpha Bank ή μέσω της Adyen
  • Μέσω PayPal
  • Για τις πιστωτικές κάρτες παρέχεται δυνατότητα άτοκων δόσεων με βάση το ύψος της αγοράς (για ποσά από €50,00 έως €99,99 ισχύουν 3 δόσεις, για ποσά από €100,00 έως €199,99 ισχύουν 6 δόσεις, για ποσά από €200,00 και άνω ισχύουν 12 δόσεις)
  •  μέσω αντικαταβολής (για ποσά κάτω των €500)
  • μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Με Google Pay
  • Με την υπηρεσία διατραπεζικών πληρωμών IRIS
  • Με Gift Card

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Η εξόφληση πραγματοποιείται με κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
Στην περίπτωση πληρωμής των προϊόντων με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας) η συνεργαζόμενη τράπεζα θα εγκρίνει την πίστωση μόνο του ποσού που σχετίζεται με την αγορά. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά του Toys Center, το Toys Center θα προχωρήσει σε άμεση ακύρωση της συναλλαγής και έκδοση πιστωτικού.

Οι χρόνοι του αντιλογισμού εξαρτώνται αποκλειστικά από το σύστημα της εκδότριας τράπεζας. Μόλις πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, το Toys Center απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, για καθυστερήσεις ή τυχόν ζημίες προκληθούν από το σύστημα της Τράπεζας.
Tο Toys Center διατηρεί το δικαίωμα να σου ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή την αποστολή εγγράφων που θα αποδεικνύουν την κυριότητα της εν λόγω κάρτας. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες ή τα έγγραφα, το Toys Center διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή τη λύση της σύμβασης. Σε καμία φάση της διαδικασίας εξόφλησης με πιστωτική κάρτα το Toys Center δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον κάτοχο του εν λόγω εργαλείου πληρωμής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται απευθείας από τον ιστότοπο προς την Τράπεζα που διαχειρίζεται τη συναλλαγή μέσω ασφαλούς και προστατευμένου πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, το Toys Center δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ενδεχόμενη δόλια χρήση των πιστωτικών καρτών από τρίτους όταν εξοφλούνται προϊόντα που αγοράστηκαν στον ιστότοπό μας.

Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Σε περίπτωση που επιλέξεις αυτόν τον τρόπο πληρωμής εδώ θα βρεις όλους τους εταιρικούς λογαριασμούς του Toys Center.
Για να προχωρήσει η παραγγελία και να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή, θα πρέπει να μας στείλεις μέσω email την απόδειξη κατάθεσης μαζί με τον αριθμό παραγγελίας, το όνομα, το επώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά του Toys Center, η αξία θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Πελάτη πάντα μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό το μέγιστο εντός 14 ημερολογιακών ημέρων. Μόλις ζητηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, το Toys Center απαλλάσσεται οποιαδήποτε ευθύνης για ενδεχόμενη ζημία, άμεση ή έμμεση, που ενδέχεται να προκληθεί από καθυστέρηση επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

Αντικαταβολή
Η εξόφληση με αντικαταβολή επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση €3,00 ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας και πραγματοποιείται πραγματοποιείται με μετρητά ή με κάρτα μέσω POS στον χώρο σας. Η πληρωμή με μετρητά μέσω αντικαταβολής προσφέρεται για αγορές κάτω των €500.

6.ΕΓΓΥΗΣΗ
6.1 Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο www.toyscenter.gr καλύπτονται από τη συμβατική εγγύηση των κατασκευαστών και από εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα κατασκευής. Για να επωφεληθεί της εγγύησης, ο Πελάτης θα πρέπει να διατηρήσει την απόδειξη αγοράς.
Η εγγύηση 24 μηνών ισχύει για προϊόντα που παρουσιάζουν ελάττωμα, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον κατασκευάστηκαν και με όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση παρέχεται αυστηρά και μόνο σε Καταναλωτές (όχι δηλαδή σε όποιον πραγματοποιεί αγορά για επαγγελματική χρήση). Το ελάττωμα θα πρέπει να δηλωθεί από τον πελάτη μέσα σε 2 μήνες από την στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχει, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα της εγγύησης. Ο Πελάτης μπορεί να μας γράψει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα, μαζί με αναφορά του ελαττώματος, επισυνάπτοντας τουλάχιστον μία σχετική φωτογραφία και αναφέροντας αριθμό παραγγελίας, αριθμό απόδειξης και ημερομηνία αγοράς. Μόλις η Toys Center λάβει όλα τα στοιχεία, θα αξιολογήσει το ελάττωμα και αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα του Προϊόντος, θα προσκομίσει τον Πελάτη τον κωδικό επιστροφής μέσω e-mail στη διεύθυνση που μας έδωσε ο ίδιος κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή κατά τη διεξαγωγή της παραγγελίας. Η επιστροφή του Προϊόντος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττώματος ή μη συμβατότητας κατασκευής, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο κατόπιν επιστροφής του. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος στην παρακάτω διεύθυνση: κατάστημα Prenatal/Toys Center Αλίμου, Λεωφ. Αλίμου 36-40 και Ιονίου, 17455 Άλιμος, ΑΤΤΙΚΗ. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου ελαττώματος (τονίζουμε ότι το ελάττωμα που εμφανίζεται μέσα σε 6 μήνες από την αγορά θεωρείται ότι υπήρχε ήδη στο προϊόν, ενώ πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα κατασκευής και δεν είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης ή από ελλιπή ή μη σωστή συντήρηση ή φθορά που έχει προκληθεί από κανονική), το Toys Center θα φροντίσει με δικά του έξοδα να καταστήσει συμβατό κατασκευαστικά το προϊόν μέσω επιδιόρθωσης, αντικατάστασης ή μείωσης τιμής, μέχρι τη επίλυση της σύμβασης.

6.2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το προϊόν της εγγύησης στον Πελάτη επιδιορθωμένο ή κατόπιν αντικατάστασης, το Toys Center θα προχωρήσει σε επιστροφή της αξίας του λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του ή την αντικατάστασή του με ένα άλλο προϊόν παρόμοιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών.

6.3 Οι χρόνοι της επιδιόρθωσης ή της ενδεχόμενης αντικατάστασης του προϊόντος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική του εκάστοτε κατασκευαστή και καμία απαίτηση δεν μπορεί να ζητηθεί από το Toys Center για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης.

6.4 Σε περίπτωση που η εγγύηση προβλέπει αντικατάσταση του προϊόντος, το προϊόν πρέπει επιστραφεί από τον Πελάτη στην αυθεντική του συσκευασία, ακέραιο σε όλα τα τμήματά του (μαζί με τη συσκευασία και ενδεχόμενα έγγραφα και δωρεάν αξεσουάρ που το συνοδεύουν: εγχειρίδια οδηγιών, καλώδια, κλπ…). Για να αποφευχθεί η φθορά της αυθεντικής συσκευασίας συνιστάται η τοποθέτησή του σε μια δεύτερη συσκευασία. Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος. Στον Πελάτη θα αποσταλεί ένας “Κωδικός επιστροφής” για την επιστροφή του προϊόντος που θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβει απευθείας στο σχετικό e-mail έγκρισης της επιστροφής του προϊόντος.

7.ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
7.1 Το Toys Center δέχεται παραγγελίες με αποκλειστική παράδοση στην Ελλάδα.
Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζεις στο online store Toys Center γίνεται κατά μέσο όρο εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους (εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης ανάλογα με την περιοχή που θα γίνει η παράδοση). Οι μεταφορείς δεν πραγματοποιούν παραδόσεις κατά τις επίσημες αργίες καθώς και τα Σαββατοκύριακα.
Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και μπορεί να υποστούν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις εορταστικών περιόδων ή λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ειδικά για τα νησιά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχικότητα και τα δρομολόγια των πλοίων. Ρητά συμφωνείται ότι το Toys Center δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ανικανότητα παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως φωτιές, σεισμούς, απεργίες, αποκλεισμούς, πλημμύρες και άλλα όμοια που τυχόν παρεμποδίσουν εν μέρει ή συνολικά την εκτέλεση των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης.

Για την αποστολή ελαφρών δεμάτων συνεργαζόμαστε με την ACS courier, και τη Γενική Ταχυδρομική.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε εργάσιμες μέρες και ώρες, γι’αυτό είναι προτιμότερο να επιλεχθεί ως διεύθυνση παράδοσης ένα σημείο όπου θα είναι σίγουρα κάποιος παρών για την παραλαβή, διαφορετικά το δέμα θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα με πιθανότητα καθυστέρησης της παράδοσής του, όπως είναι λογικό, και ενδεχόμενη επιβάρυνση για την αποθήκευσή του. Το πακέτο θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα μέγιστο έως 5 εργάσιμες ημέρες και κατόπιν το Toys Center διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία καθώς και να προχωρήσει σε χρέωση του κόστους αποθήκευσης προς τον Πελάτη.

7.2 Επίσης ο πελάτης μπορεί να κάνει κράτηση online με την υπηρεσία Click & Collect, πληρωμή και παραλαβή από φυσικό κατάστημα Toys Center: επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης θα μπορεί να κάνει κράτηση online και να παραλάβει το προϊόν από ένα κατάστημα Toys Center που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Είναι απαραίτητο να απευθυνθεί στο κατάστημα μόνο αφού έχει λάβει το email με την επιβεβαίωση της κράτησης.

Ο Πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο κατάστημα για να παραλάβει το Προϊόν που παράγγειλε μαζί με ένα αντίγραφο του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης που αναγράφει και τον σχετικό αριθμό κράτησης. Ο Πελάτης θα έχει στη διάθεσή του 10 εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει το προϊόν από το κατάστημα της επιλογής του και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του σε διαφορετικό κατάστημα από εκείνο που επιλέχθηκε αρχικώς. Δεν προβλέπεται δωρεάν παράδοση στο σπίτι ή συναρμολόγηση.

7.3 Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.toyscenter.gr, το Toys Center εκδίδει ένα παραστατικό για το προϊόν που αποστέλλεται. Για την έκδοση του παραστατικού χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη στην στιγμή της παραγγελίας. Μετά την έκδοση του παραστατικού δεν θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις των στοιχείων του.

7.4 Τα μεταφορικά είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των €50,00, ενώ για τις παραγγελίες χαμηλότερης αξίας το κόστος αποστολής είναι €4,00 σε όλη την Ελλάδα. Το κόστος των μεταφορικών αναγράφεται στο καλάθι κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7.5 Τρόπος παράδοσης για ογκώδη αντικείμενα:
Για Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα η παράδοση γίνεται εντός της οικίας μέσω ανελκυστήρα ή κλιμακοστάσιου για μεμονωμένα αντικείμενα έως 25 κιλών. Άνω των 25 και έως 70 κιλά, μόνο εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση σε ανελκυστήρα με καρότσι μεταφοράς. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα εξετάζεται η παράδοση με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος και η χρέωση θα πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές η παράδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Εντός οικίας με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση ανελκυστήρα ή κλιμακοστασίου του κτιρίου και αφορά μεμονωμένα τεμάχια έως 20 κιλά έκαστο.
Για αντικείμενα βάρους άνω των 20 κιλών δεν προβλέπεται παράδοση σε όροφο (υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε όροφο κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική και με επιβάρυνση του πελάτη).
Δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιωτικοί προορισμοί: παράδοση επί πεζοδρομίου, ανεξαρτήτως βάρους, αλλιώς κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική (με επιβάρυνση του πελάτη).
Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει:
– ότι ο αριθμός των κιβωτίων που παραδόθηκαν αντιστοιχεί σε αυτόν που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής
– ότι οι συσκευασίες είναι ακέραιες και δεν φέρουν ίχνος ζημιάς. Αν όλα έχουν καλώς, υπογράφετε το φορτωτικό έγγραφο που θα σας προτείνει ο μεταφορέας.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ίχνος ζημιάς στις συσκευασίες, ανοίγετε τις συσκευασίες κι αν τα εμπορεύματα φέρουν ζημιές όπως θραύσεις, κοιλάνσεις ή εκδορές κ.λπ. δεν παραλαμβάνετε την παραγγελία και σημειώνετε στο φορτωτικό έγγραφο: «Δεν παραλαμβάνω την παραγγελία διότι τα εμπορεύματα έχουν υποστεί τις κάτωθι ζημιές…».
Στην περίπτωση που ο μεταφορέας αρνηθεί να περιμένει το άνοιγμα της συσκευασίας, τότε μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή ή αν διαπιστώσετε ότι η συσκευασία φέρει ίχνη ζημιάς να γράψετε στο φορτωτικό έγγραφο:
» παραλαμβάνω με επιφύλαξη για την αρτιότητα της παραγγελίας, διότι η συσκευασία εμφανίζει ζημιές στα σημεία …………(π.χ. στο επάνω μέρος της συσκευασίας ή στην πλευρά κατά μήκος ή κατά πλάτος κλ.π.»
Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τη ζημιά εντός 7 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων τηλεφωνικά στο (+30) 210 98 02 700, να αποστείλετε γραπτό μήνυμα μέσω της φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που υπάρχει στον ιστότοπό μας ή να μας γράψετε στη διεύθυνση κατάστημα Prenatal/Toys Center Αλίμου, Λεωφ. Αλίμου 36-40 και Ιονίου, 17455 Άλιμος, ΑΤΤΙΚΗ.

To Toys Center απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για αδυναμία παράδοσης εξαιτίας απουσίας του παραλήπτη, λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης ή άλλων λόγων που δεν εξαρτώνται από εκείνη.

***Για συγκεκριμένα βαριά ή ογκώδη αντικείμενα που θέλετε να σας παραδώσουμε υπάρχει επιπλέον χρέωση. Η χρέωση προκύπτει από τον όγκο ​της παραγγελίας (ο όγκος προσδιορίζεται ανάλογα με τη σχέση τιμής και όγκου ή βάρους προϊόντος).

8.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Οποιοδήποτε παράπονο η αντίρρηση μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Κατάστημα Prenatal/Toys Center Αλίμου, Λεωφ. Αλίμου 36-40 και Ιονίου, 17455 Άλιμος, ΑΤΤΙΚΗ.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9.1 Ο Καταναλωτής (δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το προϊόν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική ιδιότητά του) έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να χρειάζεται να παρέχει καμία αιτιολογία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε.

9.2 – Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων χρησιμοποιώντας κατ’επιλογήν έναν από τους ακόλουθους τρόπους: γραπτώς μέσω της σελίδας “Πολιτική Επιστροφών”, μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ή στέλοντας email στη διεύθυνση eshopgr@toyscenter.com. Ο καταναλωτής θα λάβει ένα email αποδοχής του αιτήματος υπαναχώρησης, καθώς και έναν αριθμό επιστροφής που θα πρέπει να εισάγει στο δέμα, αλλά και οδηγίες για να προχωρήσει στην επιστροφή του προϊόντος, με αποκλειστικά δική του φροντίδα και έξοδα, αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, προς τη διεύθυνση Κατάστημα Prenatal/Toys Center Αλίμου, Λεωφ. Αλίμου 36-40 και Ιονίου, 17455 Άλιμος, ΑΤΤΙΚΗ.

9.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφής των προϊόντων θεωρείται ότι ασκείται ορθώς εφόσον τηρούνται πλήρως οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το προϊόν πρέπει να είναι ακέραιο και να μην έχει χρησιμοποιηθεί (ή να έχει φορεθεί και πλυθεί αν πρόκειται για είδος που φοριέται). Δεν είναι δυνατό να επιστραφεί μόνο τμήμα του αγορασθέντος προϊόντος (πχ χωρίς τα αξεσουάρ, τις επενδύσεις κλπ)
β. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία (ενδεικτικά στην περίπτωση CD, DVD, βιβλίων, διακοσμητικών αντικειμένων, blister συσκευασιών, κλπ, η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά. Εάν θέλεις να επιστρέψεις ένα σετ, πρέπει να επιστρέψεις όλα τα κομμάτια που το αποτελούν).
γ. η ετικέτα ή το καρτελάκι ταυτοποίησης δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το προϊόν. Μαζί με τα προϊόντα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή κάρτα αλλαγής σε περίπτωση δώρου).
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που:
α) έχει αφαιρεθεί η σφραγισμένη συσκευασία από προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής
β) προϊόντα που έχουν αγοραστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας, εξατομικευμένα στις προτιμήσεις του Πελάτη.
Για να αποφευχθεί η φθορά της αρχικής συσκευασίας, συνιστάται η τοποθέτησή της σε μια δεύτερη συσκευασία, όπου θα επικολληθεί η ετικέτα με τον κωδικό επιστροφής.
Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος και επίσης πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο αποστολέας.
Μόλις παραληφθεί από το Toys Center, θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές ή παραβιάσεις που δεν οφείλονται στη μεταφορά.

9.4 Ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση των προϊόντων διαφορετική από την ενδεδειγμένη ως προς τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που τα επιστραφέντα είδη παρουσιάσουν φθορά (π.χ. σημάδια κακής χρήσης, γδαρσίματα, ρωγμές, παραποιήσεις κλπ), δεν είναι πλήρη τα στοιχεία ή τα αξεσουάρ τους (ειδικές ετικέτες και καρτελάκια που κρέμονται από το προϊόν), δεν συνοδεύονται από εγχειρίδια οδηγιών/σημειώσεις, τις αρχικές συσκευασίες και την εγγύησή τους, όπου υπάρχει, η μείωση της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος, λόγω της άνω χρήσης, βαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή.

9.5 Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα επιστραφεί το τίμημα που καταβλήθηκε προς τo Toys Center, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών (εξαιρουμένης της χρέωσης της αντικαταβολής, καθώς και τυχόν επιπρόσθετων χρεώσεων που επέλεξε ο πελάτης ως προς τον τρόπο παράδοσης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τo Toys Center ενημερώθηκε για το αίτημα. Το Toys Center διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τo επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν (όποιο από τα 2 συμβεί πρώτο).
Το Toys Center θα αποδώσει το αντίτιμο που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους:
-αν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τo Toys Center, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Το Toys Center, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
-αν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Πελάτης, σημειώνοντας IBAN, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την τράπεζα την οποία αφορά. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού εξαρτάται από την ορθότητα των στοιχείων της παραγγελίας και από την τράπεζα στην οποία έχει ο Πελάτης λογαριασμό. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να εισπραχθεί η επιστροφή χρημάτων για παραγγελίες με αντικαταβολή.

10.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την αποστολή της παραγγελίας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Πελάτη. Η ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. εγγυάται στους πελάτες της πλήρη σεβασμό του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πλήρης ενημέρωση διατίθεται στην ιστοσελίδα https://toyscenter.gr/privacy/.

11.ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει από συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω του παρόντος ιστότοπου ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιά.