Πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι.

Toys Center Card

Κανονισμός Toys Center Card

Η Toys Center Card είναι η κάρτα loyalty των σημείων πώλησης Toys Center και Prénatal και επιτρέπει στον κάτοχό της να συμμετέχει στις προσφορές και στις ειδικές ενέργειες που οργανώνονται σε όλα τα σημεία πώλησης Toys Center και Prénatal.

Η κάρτα Toys Center είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. και μπορεί να αποκτηθεί μόνο από ενήλικες.

Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η αίτηση απόκτησης της κάρτας. Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου γίνεται αποδεκτός ο κανονισμός της Toys Center Card. Αν η αίτηση δεν υπογραφεί ή/και αν τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στην αίτηση δεν είναι αληθή κατά την έκδοση, καθίσταται αδύνατη η έκδοση της κάρτας ή γίνεται ανάκλησή της. Η κάρτα Toys Center παρέχεται δωρεάν και τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Εκδίδεται σε ένα μοναδικό αντίτυπο, είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Δεν επιτρέπεται η χρήση φωτοτυπίας αντί της ίδιας της κάρτας.

Για να διατηρηθούν τα αποκλειστικά προνόμια του κατόχου, για παράδειγμα εκπτώσεις στην αγορά κάποιων προϊόντων, είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε την κάρτα στο ταμείο πριν από την πληρωμή. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παρουσιάσει την κάρτα, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εν λόγω προνομίων ούτε έπειτα. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά προνομίων από μια κάρτα σε άλλη διαφορετικού κατόχου.

Οι πληροφορίες και οι όροι που σχετίζονται με το πρόγραμμα προνομίων ή/και ειδικών ενεργειών αποκλειστικά για τους κατόχους Toys Center Card ανακοινώνονται στα σημεία πώλησης Toys Center ή μέσω ενημερώσεων που θα στέλνονται στον κάτοχο. Από την πλευρά του ο κάτοχος θα πρέπει να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία ή κάποιο από τα σημεία πώλησης ή χρησιμοποιώντας άλλα διαθέσιμα βοηθητικά μέσα της ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σε περίπτωση κλοπής και/ή απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσει την ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.:

• Μεταβαίνοντας σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης Toys Center ή Prénatal
• Γράφοντας στην διεύθυνση: ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Κολοκοτρώνη 66, 18531,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• Γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.gr@prenatal.com

Μέχρι να γίνει αυτή η ενημέρωση η ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση της κάρτας. Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να την απενεργοποιήσει. Για την απενεργοποίηση είναι απαραίτητο ο κάτοχος να επιστρέψει την κάρτα σε κάποιο από τα σημεία πώλησης Toys Center και Prénatal ή να την αποστείλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Κολοκοτρώνη 66, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Η ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα αλλά και τα αποκτηθέντα προνόμια στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Μη χρήση της κάρτας για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των 48 μηνών από την τελευταία αγορά (4 χρόνια)
• Μη σωστή και επιβλαβή χρήση της κάρτας απέναντι στην ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. (στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος θα ενημερωθεί γραπτώς).

Με την ακύρωση της κάρτας Toys Center λόγω λήξης, αντικατάστασης ή απενεργοποίησης, όλα τα σχετικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. για ένα μέγιστο διάστημα 3 μηνών, για διοικητικούς λόγους.

*Η Toys Center Card σου εξασφαλίζει τα ίδια προνόμια με την PRÉNATAL CARD.